25
Touko
2018

Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki GDPR (General Data Protection Regulation, yleinen tietosuoja-asetus) tuli voimaan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen. Lain mukaan kaikki henkilötietoja käsittelevät yritykset ja muut tahot ovat rekisterinpitäjiä, joiden on käsiteltävä henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

Alla on viestinnän asiantuntijatoimisto Näkyvän tietosuojaseloste, jossa on käytetty pohjana Suomen Journalistiliiton mallia.

- - - - - - - -

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Viestinnän asiantuntijatoimisto Näkyvän asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, henkilökunnalle, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille.


Tiivistelmä henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietojen käsittelijä: Viestinnän asiantuntijatoimisto Näkyvä, y-tunnus: 2567175-9
Puu-Tammelan raitti 10, 33500 Tampere, p. 040 584 9569, Enable JavaScript to view protected content.

Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa: yrittäjä, viestinnän asiantuntija Johanna Lassy-Mäntyvaara
Puu-Tammelan raitti 10, 33500 Tampere, p. 040 584 9569, Enable JavaScript to view protected content.
 

Kenen tietoja käsittelemme?

• Asiakkaat
• Potentiaaliset asiakkaat
• Palveluntoimittajat
• Sidosryhmät
• Henkilökunta
• Työnhakijat
• Verkkosivun kävijät
 

Mistä saamme tiedot?

• Asiakkaan tiedot saamme asiakkaalta itseltään
• Potentiaalisen asiakkaan tiedot julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä
• Palveluntoimittajan tiedot saadaan tältä itseltään
• Sidosryhmään kuuluvan tiedot tältä itseltään
• Henkilökuntaan kuuluvan tiedot tältä itseltään
• Rekrytointiin osallistuvan tiedot tältä itseltään
 

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?

• Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaa asiakkuuden voimassaoloaikaa. Asiakkuuden päätyttyä käsittelemme tietoja esimerkiksi silloin, jos maksamattomat maksut edellyttävät tätä.
• Palveluntoimittajan tiedot poistetaan 12 kuukauden sisällä sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.
• Sidosryhmien kohdalla poistamme tiedot 12 kuukauden sisällä yhteistyön päättymisestä.
• Henkilökunnan tietoja säilytetään työsuhteen päättymisen jälkeen erityislaeissa säädetyllä tavalla, esimerkiksi palkkakirjanpitoa 10 vuotta.
• Rekrytointiin osallistuneen tiedot poistetaan 12 kuukauden kuluessa prosessin päättymisestä.

Huom! Henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttaa myös esimerkiksi kirjanpitolaki. Kirjanpitolain mukaan tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Jos tilikausi on päättynyt esimerkiksi 30.4.2018, tositteita on säilytettävä 31.12.2024 asti. Kirjanpitolaki voi siis aiheuttaa joiltakin osin yllä mainittua pidempiä henkilötietojen säilytysaikoja.

Henkilötietojasi voidaan säilyttää pidempään myös tilanteissa, joissa ne ovat osa erityisen tärkeitä asiakirjoja. Säilytämme 10 vuoden ajan sopimukset ja muut merkitykselliset asiakirjat. Syynä on vahingonkorvausvelvollisuuden vanhenemisaika: velvollisuus yleensä päättyy kymmenessä (10) vuodessa vahingon sattumisesta tai sen havaitsemisesta lukien.


Näitä tietoja käsittelemme

Käsittelemme vain tietoja, jotka olet meille toimittanut, tai joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi, tai jotka ovat saatavilla julkisesti, esimerkiksi:

• Nimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Työnantaja
• Ammattinimike
 

Oikeutesi

• Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot.
• Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
• Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.
• Suoramarkkinointikielto: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.
• Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi emme voi poistaa tietoja. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
• Rajoittamisoikeus: Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
• Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä.
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sinulla on oikeus saada jäsenrekisteriin talletetut henkilötietosi yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa. [Enable JavaScript to view protected content.; 040 584 9569]


Miksi käsittelemme tietojasi?

Pääosin käsittelyn tarkoituksena on viestinnän asiantuntijatyö, markkinointitoimenpiteet ja sidosryhmätoiminta. Näkyvän yhteistyökumppanit voivat myös kohdistaa asiakkaisiin markkinointia, jos asiakas on tähän suostunut. Muista kuin asiakkaistamme keräämme henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yhteydenpitoon näiden henkilöiden kanssa.
 

Kuka muu käsittelee tietojasi?

Henkilötietoja käsittelee vain viestinnän asiantuntijatoimisto / Johanna Lassy-Mäntyvaara. Rekistereitä ei luovuteta ulkopuolisille.
 

Kuinka suojaamme tietosi?

• Suojaamme internetyhteyden (https)
• Käytämme palomuuria

Kuva: Näkyvä